Parkeren Freulepartij

Er zijn parkeerterreinen buiten het dorp, deze staan met borden aangegeven. Voor bezoekers die slecht ter been zijn kan men per taxi van het parkeerterrein naar het kaatsveld worden gebracht.

Vanaf Leeuwarden
Neem de tweede afslag naar rechts voor het parkeerterrein.

Vanaf Bolsward
Neem de eerste afslag naar rechts voor het parkeerterrein.

Vanaf oosterend
U kunt parkeren bij de Skries (begin van Wommels).

Verder is de Geins de gehele dag afgesloten en is de doorgang naar de Hottingawei richting de Hofkamp en ’t Noard afgesloten tot +- 18.00 uur. Het is niet toegestaan om auto’s te parkeren op de Walpertewei en den van Sminealeane, dit voor de doorstroom van hulpdiensten.

Op naar een mooie Freuledei!