10 Augustus 2022

Naar kaartverkoop
Sinds 1903
Jaarlijks 6000 bezoekers
Jongens tot 18 jaar

De Freulepartij

De Freule staat al meer dan honderd jaar op de agenda. Hij wordt de eerste of tweede woensdag in augustus verkaatst. Het is een kaatspartij voor jongens niet ouder dan 18 jaar. Er is geen minimum leeftijd om mee te doen aan de Freule.

Sinds 1961 is er voor het winnende partuur een model in zilver van de villa. De wisselprijs is aangeboden door de oud veearts A.J. Hibma uit Leeuwarden, voorheen Wommels en gemaakt in het atelier van J.A. Begeer in Utrecht.

Naar het verhaal
Defreule-villa

Agenda

Laatste nieuws

Bedankt!

Wat in dei sa'n Freuledei! Wij willen alle kaatsers, vrijwilligers, bezoekers, sponsoren, de aanwezige media en KF Wommels bedanken voor deze prachtige Freuledei.

Tzum wint de 119e editie van de Freule

In een spannende finale werd Jellum Bears met 5-5 4-6 verslagen door Tzum. Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma winnen de Freulepartij.

Freule winnaars 50 en 25 jaar geleden

De winnaars van 50 jaar geleden Stiens en de winnaars van 25 jaar geleden Minnertsga!