9 Augustus 2023

Naar kaartverkoop
Sinds 1903
Jaarlijks 6000 bezoekers
Jongens tot 18 jaar

De Freulepartij

De Freule staat al meer dan honderd jaar op de agenda. Hij wordt de eerste of tweede woensdag in augustus verkaatst. Het is een kaatspartij voor jongens niet ouder dan 18 jaar. Er is geen minimum leeftijd om mee te doen aan de Freule.

Sinds 1961 is er voor het winnende partuur een model in zilver van de villa. De wisselprijs is aangeboden door de oud veearts A.J. Hibma uit Leeuwarden, voorheen Wommels en gemaakt in het atelier van J.A. Begeer in Utrecht.

Naar het verhaal
Defreule-villa

Laatste nieuws

Start digitale kaartverkoop 1 juli

De kaartverkoop start op zaterdag 1 juli om 09:00 uur. De kaartverkoop voor de Freule is digitaal. Bezoekers kunnen toegangskaarten en zitplaatsen bestellen via onze website.

Nieuwe sponsoren van De Freulepartij

Maandag 14 november kan voorzitter Tjeerd Dijkstra enkele nieuwe sponsoren welkom heten in de kantine van de KF Wommels. De bedoeling van deze avond is, dat het bestuur en de ondernemers, nader kennis met elkaar kunnen maken. Naast de nieuwe sponsoren is ook Durk Jorrit van der Eems uitgenodigd, zijn bedrijf is al meer dan 40 jaar ‘stiper’ van de Freule.

Lionsclub Bolsward rijkt cheques ijsverkoop Freule uit

Afgelopen woensdag 5 oktober werden 2 cheques van elk 400,-- euro uitgereikt aan Timmerdorp De Klomp en aan de Percussiegroep van muziekvereniging Euphonia.