Het bestuur

In 2016 heeft de kaatsvereniging Wommels ervoor gekozen om de organisatie van de Freulepartij onder te brengen in een stichting. In 2017 is het nieuwe stichtingsbestuur gevormd.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • Tjeerd Dijkstra (voorzitter)         
  voorzitter@defreulepartij.nl
 • Liesbeth van der Ende (secretaris)
  secretaris@defreulepartij.nl
 • Alida Breeuwsma (penningmeester)   
  penningmeester@defreulepartij.nl
 • Douwe Kooistra (algemeen lid)       
  vrijwilligers@defreulepartij.nl
 • Rein Tiedema (algemeen lid)     
  sponsoring@defreulepartij.nl

Samen met KF Wommels en de vrijwilligers zal het bestuur er alles aan doen om ‘De Freule’  een geslaagde partij te laten zijn en blijven. Voor vragen kunt u mailen naar info@defreulepartij.nl of rechtstreeks aan één van de bestuursleden.

Bestuur Freule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lieuwe Bosch