Minder parturen op kaatspartij 2019

Er doen dit jaar 41 parturen mee aan de jaarlijkse Freulepartij in Wommels. Dat is een stuk minder dan de afgelopen jaren. Volgens voorzitter Tjeerd Dijkstra lijkt het erop dat de partij hieraan moet gaan wennen, gezien de aanwas van jonge kaatsers in Fryslân.

Toch is het de verwachting dat het een spannende dag wordt woensdag, omdat er geen partuur is dat er bovenuit steekt dit jaar. “Dat is de charme van de partij, en al helemaal dit seizoen. We hebben dorpen zoals Dronrijp zien winnen, maar ook Reduzum, Kimswerd en Berltsum hebben afdelingspartijen gewonnen.”

De Freulepartij wordt aankomende woensdag voor de 117e keer gehouden in Wommels.

Foto: Henk Bootsma