Freule winnaars 50 en 25 jaar geleden

De winnaars van 50 jaar geleden Stiens (G. Faber, P.J. Faber en A. Rinkema) en de winnaars van 25 jaar geleden Minnertsga (P. Sinnema, J. Wassenaar en R. Faber).