Even voorstellen: Alida Breeuwsma

Naast Douwe Kooistra en Rein Tiedema verwelkomen wij dit jaar ook Alida Breeuwsma. Zij zal dit jaar meedraaien met het bestuur en per 1 januari 2023 het stokje overnemen van Anke Strikwerda.

Alida Breeuwsma (penningmeester)

Mijn naam is Alida Breeuwsma en ik woon in Folsgare. Ik ben al jaren betrokken in de kaatssport, als recreantenlid, als verenigingsvrijwilliger, als ouder, als verenigingsbestuurslid, als penningmeester in het bestuur van de KNKB, als verenigingsondersteuner en nu (sinds 01-01-2022) als aspirant bestuurslid van de Freule. Het is de bedoeling dat ik per 01-01-2023 de functie als penningmeester over zal nemen van Anke Strikwerda. Ik ga dit jaar al meedraaien in het bestuur en het lijkt me hartstikke leuk om samen met de andere bestuursleden een mooie en sportieve Freule te organiseren. Ik heb er zin in!