Coronamaatregelen

Coronamaatregelen Freule 2021

Bezoekers kunnen alleen toegang krijgen tot het Freuleterrein als aangetoond kan worden dat ze volledig geënt of recent negatief getest zijn. Of een bewijs dat iemand hersteld is van corona. Bij de ingang van het Freuleterrein zullen een aantal toegangspoorten zijn, waar de controle op entingen en testen zullen plaatsvinden.

Controle op enting

Bezoekers die geënt zijn, kunnen een digitaal vaccinatiebewijs tonen via de CoronaCheck-app op de smartphone, welke te downloaden is via de verschillende app stores. Met de app kan een QR-code aangemaakt worden, welke bij de controle gescand wordt. Bezoekers die niet beschikken over een smartphone, kunnen hun vaccinatiebewijs thuis uitprinten via de website www.coronacheck.nl of door te bellen met telefoonnummer 0247-247247. Voor de duidelijkheid: de vaccinatiebevestiging die na het enten is ontvangen is geen geldig vaccinatiebewijs. Hetzelfde geldt voor het ‘gele boekje’.

Controle op test

Bezoekers die nog niet beschikken over (volledige) vaccinatie kunnen zich laten testen bij hiervoor speciaal ingerichte testlocaties. Informatie hierover (locaties, etc.) kan opgezocht worden www.testenvoortoegang.org. Op deze site kan tevens een afspraak gemaakt worden voor een test. De testgegevens kunnen vervolgens ingevoerd worden in de CoronaCheck-app. Testen via de locaties van testenvoortoegang is gratis!