11 augustus 2010 – 1ste Bolsward

2010 1 Boalsert H. Bouwhuis W.S. Hilverda P. van Zuiden
2 St. Anne R. Hiemstra K. Hiemstra S. de Jong
3 Bitgum R. v.d. Vlugt T. Steenstra S. Hoogland
4/6 St. Jabik A. Jensma E. Kingma R. Poortstra
4/6 Tsjummearrum A. van der Zee O. Veldman W. Heeringa
4/6 Seisbierrum/Pitersbierrum J. van der Veen K. van der Schoot P. van der Schoot