10 augustus 2016 – 1ste Menaam

2016 1. Menaam H.Schuitemaker T. G. Cats T. de Groot
2 Peins W. van Wier J. Vollema R.P. deJong
3//4 Anjum G. Dijkstra S. Koree J. Tijtsma
3/4 Exmorra A. Feenstra J. Dijjkstra P.J. Leijenaar
5/7 Schettens – Longerhouw A. Buwalda W. van Abbema K. van der Brug
5/7 Beetgum P. Dijkstra M. van der Weide Y. Hielkema
5/7 Arum J. Tolsma P. Kramer D.H. Kuipers