10 augustus 1938 – 1ste Wier

1938 1 Wier K. Wassenaar W. Wieling A. Bergsma
2 Holwerd L. Heeringa P. de Haan H. de Haan
3 Bolsward W. Nota J. Ferwerda B. Rijpma
4 Baard U. van Dijk IJ. van Dijk E. Rodenhuis
5 Leeuwarden P. Kuperus P. Kooistra F. Kingma