09 augustus 1939 – 1ste Weidum

1939 1 Weidum F. de Boer J. de Groot B. Venema
2 Berlikum K. Zwart J. Veenstra C. Hoekstra
3 Raerd D. Ganzinga P. de Jong W. de Boer
4 Ternaard  J. van Sinderen  R. Hoekstra  H. de Haan
5 Bolsward  J. Ferwerda  R. van den Zee  E. Ruiter