05 augustus 1936 – 1ste Harlingen

1936 1 Harlingen G. Braaksma F. Bouma F. Helfrich
2 Beetgum D. Ferwerda K. Dijkstra T. Visser
3 Holwerd L. Heeringa P. de Haan H. Zaturdag
4 Ried  F. de Vries  K. Pekel  R. Saakstra
5 Sexbierum  J. Zijlstra  D. de Vries  J. Hoekstra