Algemene voorwaarden

Voorwaarden Freonen fan de Freule

Freonen

Artikel 1
De Freonen fan Freule zijn een groep liefhebbers die de Freule een warm hart toedragen en jaarlijks een bijdrage overmaken ter stimulering van de Freule.

Artikel 2
Freonen kunnen zich uitsluitend via de website van De Freulepartij (defreulepartij.nl) aanmelden. De betalingen van het lidmaatschap worden per automatische incasso voldaan. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de eerste incasso is voldaan en loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Wijzigingen aangaande de contactgegevens, het bankrekeningnummer of andere relevante zaken dienen door de Freonen fan Freule via de mail aan de Stichting de Freulepartij te worden doorgegeven. Dit kan door te mailen naar penningmeester@defreulepartij.nl

Privileges

Artikel 3

  • Ieder jaar vervroegd toegang tot de kaartverkoop
  • Ontvangst met koffie en oranjekoek
  • Onderdeel van het prachtige evenement De Freule

Financiële bijdrage

Artikel 4
De financiële bijdrage door Freonen fan Freule dient jaarlijks te worden betaald en geschiedt via een automatische incasso in de eerste week van september. De Freon fan Freule draagt ten tijde van de incasso zorg voor voldoende saldo op zijn/haar rekening. Wanneer een Freon fan Freule na het ontvangen van twee (2) betalingsherinneringen de bijdrage niet heeft betaald, dan zal hij/zij worden uitgeschreven als Freon fan Freule, hetgeen hem of haar niet ontslaat om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 5
Freonen fan Freule betalen een minimale bijdrage van 19,03 euro per jaar.

Artikel 6
Uitschrijven als Freon fan de Freule kan uitsluitend via het bij artikel 2 genoemde e-mailadres en dient te geschieden vóór 1 augustus. Uitschrijvingen die later dan de hiervoor genoemde datum aan de Stichting De Freulepartij kenbaar worden gemaakt, worden niet meer verwerkt voor het komende jaar, maar pas voor een jaar later.

Artikel 7
Wanneer een Freon fan Freule in de loop van een jaar zich uitschrijft of bij bepaling van het in artikel 4 genoemde wordt uitgeschreven, kan hij/zij geen aanspraak op restitutie maken.

Artikel 8
Een vriendschap is geldig voor één persoon en is persoonsgebonden.

Geschillen

Artikel 9
In gevallen van geschil over de uitleg van de bepalingen in deze voorwaarden en in gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting de Freulepartij.

Communicatie

Artikel 10
Door je aan te melden als Freon van de Freule ga je ermee akkoord dat we je maximaal 4 keer per jaar een e-mail sturen rondom kaartverkoop en andere zaken rondom het evenement.